Hvordan komme i gang med Python?

Python kræsjkurs - for lærere

Vilkår

Pyton
				# En linje som begynner med '#' vil ikke bli lest av python, og fungerer godt som kommentarer i koden
# La oss utforske 5x - 7 = 3x + 9
for x in range(1,20):
  vs = 5 * x - 7
  hs = 3 * x + 9
  print("x:", x, "Venstre side =", vs,"Høyre side =", hs)

			

Her var vi!

Vi har altså laget et program som utforsker verdien av venstre og høyre side i en likning, og til det benyttet vi oss av en løkke. Nå skal vi skrive om programmet litt, slik at programmet bare skal skrive ut dersom den har funnet en løsning:

Pyton
				# En linje som begynner med '#' vil ikke bli lest av python, og fungerer godt som kommentarer i koden
# La oss utforske 5x - 7 = 3x + 9
for x in range(1,20):
  vs = 5 * x - 7
  hs = 3 * x + 9
  if vs == hs:
    print("x:", x, "Venstre side =", vs,"Høyre side =", hs)

			

To ting:

 • Vilkår som sjekker likhet, skrives med to likhetstegn “==”. Det er fordi i python så er et likhetstegn opptatt til å sette noe likt noe; altså ikke et vilkår. Hvis du bruker en if-test og spør om noe er likt noe annet: bruk to likhetstegn på denne måten. Du kan også bruke < og >.
 • Linje 7 er rykket inn enda en gang. Det er for å fortelle python at denne linja kun skal kjøres dersom linje 6 er sann. Hvis linje 6 er usann, så gjør ikke programmet noen ting.

Du har nå lært å bruke noen variabler (vs og hs, men du kan kalle dem hva du vil), løkker (for x in range(1,20)) og vilkår (if vs == hs). I tillegg har du benyttet deg av en funksjon hele veien uten å tenke på det (print).

Kan du lage et program som sjekker en litt vanskelig likning? En likning som har en løsning som er langt fra 0, kanskje.

Vær oppmerksom på at denne koden kun sjekker for heltallsløsninger…

 

Håper du fikk litt ut av dette lille krasj-kurset. Hensikten med kurset er at du skal se at programmering dreier seg om å gi noen tydelige instrukser til datamaskinen, og at disse instruksene blir gjort i en voldsom fart. Vi må bare vite hvordan man gir disse instruksene.

Nå synes jeg at du bør sjekke ut noen aktiviteter under “Matte 5-7” eller “Matte 8-10”, finne noen programmerings-aktiviteter og se om de gir noen mening. Husk at disse aktivitetene greit kan benyttes rett i klasserommet, så kan du lære sammen med elevene.

Lykke til, og la oss få høre hvordan ting fungerer, eller hvis det er noe du savner.

Niclas Roos, niclas.roos@digitabel.org
Andreas Haaland, andreas.haaland@digitabel.org

DigitAbel – for dypere læring