Hvordan komme i gang med Python?

Python kræsjkurs - for lærere

Løkker

Løkker er en sentral del av programmering. Kort fortalt så er det en måte å få programmet til å gjenta en del av koden så mange ganger du vil.

La oss utforske en likning ved hjelp av en liten løkke:

5x – 7 = 3x +9

Vi starter med å sette en x til en verdi, og deretter regner vi ut venstre og høyre side:

Pyton
				# En linje som begynner med '#' vil ikke bli lest av python, og fungerer godt som kommentarer i koden
# La oss utforske 5x - 7 = 3x + 9
x = 3

vs = 5 * x - 7
hs = 3 * x + 9
print(vs, hs)
			

I denne koden så gjetter jeg på hvilken verdi x kan ha, også regner jeg ut venstre side (vs) og deretter høyre side (hs). Tilslutt så printer jeg ut verdien på hver side, og dersom de er like, så har jeg jo funnet riktig verdi på x.

Det kan bli litt slitsomt i lengden å løse likninger på denne måten. Tenk om løsningen hadde vært 174 😉

La oss heller teste alle verdier fra 1 til 20:

Pyton
				# En linje som begynner med '#' vil ikke bli lest av python, og fungerer godt som kommentarer i koden
# La oss utforske 5x - 7 = 3x + 9
for x in range(1,20):
  vs = 5 * x - 7
  hs = 3 * x + 9
  print(vs, hs)

			

Nå har jeg laget en løkke. I løkka kan x være alle verdier fra 1 til 20.  Alle linjer som er rykket inn under, er en del av løkka. Det betyr at linje 4, 5 og 6 vil bli kjørt 19 ganger…først der x er 1, så vil x være 2….så vil x være 19, og når x er 20, så stopper løkka.

Tenk så lett det vil være å kjøre løkka akkurat så mange ganger du vil.

Kanskje vi skal freshe opp utskriften litt, sånn at vi virkelig får utforsket likningen:

Pyton
				# En linje som begynner med '#' vil ikke bli lest av python, og fungerer godt som kommentarer i koden
# La oss utforske 5x - 7 = 3x + 9
for x in range(1,20):
  vs = 5 * x - 7
  hs = 3 * x + 9
  print("x:", x, "Venstre side =", vs,"Høyre side =", hs)

			

Nydelig!!!

Nå får vi en utskrift som virkelig har utforsket hva løsningen på likningen er. Vi ser at når x er 8, så vil både venstre og høyre side av likningen være 33, så x=8 MÅ være riktig løsning.

Men….hva hvis vi bare ønsker å skrive ut løsningen? HVIS vi ønsker å…. HVIS….ahhh et vilkår. Vi ønsker å skrive ut verdiene av hver side HVIS venstre side er lik høyre side. Da må vi lære en grunnleggende ting til ved programmering; VILKÅR. Bli med videre ;-D

right-arrow-back-button-arrow-sign-icon-next-button-vector

DigitAbel – for dypere læring