Hvordan komme i gang med Python?

Python kræsjkurs - for lærere

Bruk av tall-variabler

Vi kan benytte oss av variabler i python på samme måte som vi bruker variabler innen algebra. La oss utforske verdien av et uttrykk, f eks 2x-3y

Pyton
				x = 20
y = 5
verdi = 2*x - 3*y
print(verdi)
			

Her har vi laget 3 variabler. x har fått verdien 20, y har verdien 5, og variabelen “verdi” skal ha verdien 2*x-3*y. verdi skal derfor ha verdien 25. Dersom du endrer på rekkefølgen slik at verdi settes på første linje, så vil du få en feilmelding, fordi x og y er variabler som ikke er definert enda.

La oss fortsette programmet vår og se hva som skjer dersom vi endrer verdien på variablene:

Pyton
				x = 20
y = 5
verdi = 2*x - 3*y
print(verdi)

x = x + 5
y = x - 10
verdi = 4*x + 2*y
print(verdi)
			

Hva blir resultatet av denne koden? Husk å lese koden linje for linje, og se hvordan variablene endrer verdi etterhvert som koden fortsetter.

La oss lage noen oppgaver. Vi definerer 4 forskjellige variabler, og elevene skal printe ut verdier de bygger sammen med variablene.

Pyton
				# Kan du få programmet til å printe ut 53, bare ved å benytte variabler
a = 2
b = 3
c = 5
d = 7

print(d*d + a*a)

			

Her ser du et eksempel på en kode som elever kan bruke for å prøve seg frem med egne variabler. La elevene prøve å få tallet 53, og når de har klart det, kan de prøve 153 osv

Neste – Løkker

right-arrow-back-button-arrow-sign-icon-next-button-vector

DigitAbel – for dypere læring