Hvordan komme i gang med Python?

Python kræsjkurs - for lærere

Under har du en liten programsnutt som du kan teste koden din rett inn i. Skriv koden i ruten til venstre, og trykk “Run”, og se om koden fungerer…helt uten å installere noe på egen PC.

Vi anbefaler allikevel å installere et program på PC’en din, slik at du får lagret programmene du skriver underveis. For nybegynnere kan et slikt program være Thonny (gratis og nedlastbart:-)

Variabler

Variabler er helt sentralt innen programmering. En variabel kan sees på som en beholder som inneholder en verdi. Dette kan være et heltall, et desimaltall, en tekst eller til og med en liste med verdier. Det betyr at det eneste vi trenger for å lage en variabel er et navn på variabelen, og en verdi vi vil legge inn i variabelen. La oss lage noen variabeler:

Pyton
				fnavn = "Gunnar"
alder = 14
karaktersnitt = 4.32
			

Her har jeg laget 3 variabler, og hver av variablene har fått et unikt navn. En av variablene inneholder en tekst, en inneholder et heltall og en inneholder et desimaltall. La oss prøve å skrive ut innholdet i variablene til skjermen (eller terminalen)

Pyton
				fnavn = "Gunnar"
alder = 14
karaktersnitt = 4.32
print(fnavn)
print(alder)
print(karaktersnitt)
			

Dersom du ønsker å få alle verdiene skrevet ut til samme linje, så kan vi skrive ut alle verdiene i samme print-linje:

Pyton
				fnavn = "Gunnar"
alder = 14
karaktersnitt = 4.32
print(fnavn, alder, karaktersnitt)
			

Når du tester denne koden, så ser du innholdet av alle variablene skrevet ut på samme linje, men det kommuniserer ikke veldig godt. Vi kan skrive ut bestemt tekst også med print-funksjonen. Prøv denne:

Pyton
				fnavn = "Gunnar"
alder = 14
karaktersnitt = 4.32
print("Jeg heter", fnavn, "og er", alder, "år gammel")
			

Her ser du hvordan man kan “bygge sammen” en print-linje slik at programmet kommuniserer litt bedre.

Neste – Bruk av tall-variabler

right-arrow-back-button-arrow-sign-icon-next-button-vector

DigitAbel – for dypere læring