TurtleDraw

TurteDraw

Vi starter programmet vårt med å opprette noen konstanter (det er bare variabler som jeg gir navn med stor forbokstav). Jeg tenker at dette er verdier som man kan endre på FØR man kjører programmet, for å tilpasse programmet. 

Deretter lager vi et program som lytter etter tastetrykk, og som utfører bestemte handlinger for hvert tastetrykk vi utfører.

På nivå 1 så nøyer vi oss med å kunne flytte på skilpadden, og å ta pennen opp og ned.

Se video under for en forklaring på koden.

Link til farger med navn i turtle: https://trinket.io/docs/colors

Pyton
				# Konstanter------------------
COLOR = "light blue"
PENSIZE = 5
STEP = 10
WIDTH, HEIGHT = 1000, 700
TITLE = "TurtleDraw"
# ----------------------------
import turtle as tu

#funksjoner som beveger tore
def f():
  tore.fd(STEP)
def b():
  tore.bk(STEP)
def l():
  tore.left(STEP)
def r():
  tore.right(STEP)
def penup():
  tore.penup()
def pendown():
  tore.pendown()

main = tu.Screen()
main.title(TITLE)
main.bgcolor(COLOR)
main.setup(WIDTH,HEIGHT)

#oppretter Tore
tore = tu.Turtle()
tore.pensize(PENSIZE)
tore.shapesize(2)
tore.color("yellow")
tore.pencolor("red")
tore.setheading(90)

# tastetrykk som beveger og tegner  
main.onkeypress(f,"Up")
main.onkeypress(b,"Down")
main.onkeypress(l,"Left")
main.onkeypress(r,"Right")
main.onkey(penup,"u")
main.onkey(pendown,"d")

main.listen()

main.mainloop()

			

TurtleDraw - nivå 2

Så; hva mer skal vi gjøre med dette programmet? Hvilke muligheter har vi? Kan vi legge til en funksjon for å lage nye farger? Kan vi tegne sirkler? Kan vi tegne ved hjelp av muspekeren?

Jobb videre med programmet ditt, og se om du klarer å gjøre det til et best mulig tegneprogram.

DigitAbel – for dypere læring