Gunnleggende spillutvikling i Pygame

Hvordan lage et spillvindu?

For å sette opp et spill-vindu, så må man starte med å importere pygame, bestemme seg for størrelsen på vinduet, lage et vindu-objekt og deretter sette en tittel på vinduet. Det kan gjøres slik:

Pyton
				# importere bibliotek og starte moduler
import pygame
pygame.init()

# sette størrelse og opprette vindu-objekt (main)
WIDTH, HEIGHT = 500, 400
main = pygame.display.set_mode((WIDTH,HEIGHT)) # Her opprettes vindu-objektet "main"
pygame.display.set_caption("Min tittel") # setter tittel på vindu
			

Denne koden skal det være mulig å kjøre, og vinduet skal vises, om enn bare for et lite sekund, fordi når koden er ferdig, ja, så avlutter programmet selv. Vi må med andre ord, legge inn kode som starter en løkke, som bare venter på input fra brukeren. Denne løkka kalles ofte mainloop, og det er her selve programmet skjer.

Jeg pleier å lage en variabel som jeg kaller “GameOn” som jeg setter til “True”. Så lenge denne variabelen er sann, så vil programmet kjøre. Dersom GameOn blir usann, så vil programmet avsluttes.

Med andre ord, så må jeg også gjøre det mulig å avslutte programmet, og det kan jeg gjøre på denne måten:

Pyton
				# importere bibliotek og starte moduler
import pygame
pygame.init()

# sette størrelse og opprette vindu-objekt (main)
WIDTH = 500
HEIGHT = 400
main = pygame.display.set_mode((WIDTH,HEIGHT))
pygame.display.set_caption("Min tittel") # setter tittel på vindu

GameOn = True # En variabel som brukes for å kontrollere om spillet skal fortsette å kjøre

# starter mainloop, og den kjører så lenge GameOn er True
while GameOn:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT: # Hva skjer om brukeren har trykket på X øverst i vinduet?
      GameOn = False

# avslutter alle moduler i pygame
pygame.quit()
			

DigitAbel – for dypere læring