Gunnleggende spillutvikling i Pygame

Hva er Pygame?

Pygame er det som kalles et bibliotek i Python. Det betyr at dersom du ønsker å benytte alle funksjonene og objektene fra dette biblioteket, så må dette importeres inn i prosjektet ditt. Heldigvis er dette fort gjort. Dersom pygame ikke er installert i systemet ditt, så kan dette installeres relativt raskt via terminalen (pip install pygame). Hvis du lurer på hvordan dette gjøres, så anbefaler jeg at du googler dette. Nettet er fullt av ressurser rundt pygame.

På denne siden finner du hvordan du raskt kan sette opp et “spill-vindu”, og hvordan men kan tegne et objekt og lage en liten animasjon med input fra tastaturet.

Det første vi må gjøre er å komme igang med et vindu som vi kan jobbe med. Det er viktig å bruke tid på dette, forstå koden og bli trygg på alle funksjoner før man går videre.

Enn så lenge så er vel spillet vårt ganske kjedelig. Det betyr at vi må kunne legge inn noen objekter i vinduet. Vi starter med å tegne et rektangel som en slags header, og deretter legger vi inn en tegning av en liten ball. La oss sette igang.

Et spill blir kanskje litt for kjedelig dersom det ikke er noe bevegelse i objektene. Vi har så langt klart å lage en ball (eller strengt talt en sirkel), men nå bør vi prøve å bevege litt på ballen. Vi ser på:

  • Sette oppdateringsfrekvens (FPS)
  • Benytte variabler for fart og posisjon
  • Opprette rect-objekt for mer presis plassering

Som du ser kan det bli mye koding bare for en enkelt ball. Tenk så mye enklere det hadde vært om vi kunne opprettet nye baller på denne måten:

ball1 = Ball()
ball2 = Ball()
ball3 = Ball()

…og jepp…dette er mulig. Vi må bare lage objekt-typen Ball først. Dette kalles for klasser i Python, og er årsaken til at python kalles for et objektorientert programmeringsspråk.

DigitAbel – for dypere læring