Lag din egen metronom med python

Når vi skal spille musikk, så kan det være greit å spille i samme takt og rytme. En metronom kan være en god hjelp. La oss bruke python (og pygame) til å lage vår egen. 

Vi lager den slik at når man skal bruke den, så holder det at man skriver inn ønsket BPM (beats per minute), og antall sekunder man vil kjøre programmet.

Sjekk koden under, jeg har lagt inn kommentarer for hver linje.

Pyton
				BPM = 100 # Skriv inn ønsket BPM (Beats per minute)
SEKUNDER = 10 # Hvor lenge skal metronomen kjøre
#----------------------------------------------------
from pygame import mixer, time # Importerer nødvendige moduler fra pygame
mixer.init() # starter opp modulen
klokke = time.Clock() # Oppretter en klokke som skal passe på tiden

snd_snap = mixer.Sound("snap.wav") # Laster inn lyden som skal benyttes

for i in range(int(BPM/60*SEKUNDER)): # Løkke som kjører like mange ganger som det er beats totalt
    snd_snap.play() # Spiller av lyd
    klokke.tick(BPM/60) # klokka bestemmer hvor mange ganger det skal klikkes per sekund

			

Med denne lille koden kan man lage en praktisk og fullt fungerende metronom. Du kan selvfølgelig bruke din egen lydfil, men det er viktig at den er rask. Du kan f eks spille inn at du knipser ved hjelp av programmet Audacity eller liknende. Jeg bruker ofte denne nettsiden for å laste ned lydeffekter: https://soundcamp.org/

Hvis du ønsker å benytte deg av fila som jeg bruker, så kan den lastes ned ved å trykke på knappen under. Husk at py-fila og lydfilen må ligge i samme mappe, slik at programmet finner lydfilen.

DigitAbel – for dypere læring