Lag ditt eget spillbrett i python…og turtle

Lage spillbrett med python (og turtle)

Elevene skal lage seg et brettspill. De kan selvfølgelig lage hvilket spill som helst, men jeg viser her hvordan man kan lage seg et sjakkbrett ved hjelp av koding, eller digital tegning. For å gjøre dette brettet mer permanent, så kan det klippes ut og limes på en treplate, papplate el l. Deretter kan man benytte en vannbasert lakk slik at brettet tåler mer.

Så….videoen under viser hvordan man kan benytte python til å kode et sjakkbrett:

DigitAbel – for dypere læring