Om oss

DigitAbel er: Niclas Roos og Andreas Haaland. Vi underviser til daglig på Verket skole i Moss kommune.

Vi sitter med:

  • Til sammen over 40-års erfaring med undervisning i realfag i grunnskolen.
  • Tilleggsutdanning i matematikk, programmering, algoritmisk tenking, dynamisk geometriprogram og vurdering i skolen.
  • Erfaring som kursholdere i digital matematikk knyttet til kompetansemål, dybdelæring og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag.
  • Mange års erfaring med oppbygging og drift av ulike digitale læringsplattformer med til sammen over 500 egenproduserte undervisningsvideoer.
  • God kompetanse i bruk av digitale verktøy for å styrke læring og dybdelæring knyttet til kompetansemål i realfag.
  • Stort engasjement og entusiasme for realfag og undervisning.

Viktigst av alt:

Vi ønsker å være tilgjengelige for å hjelpe lærere som synes det kan være vrient å benytte seg av digitale verktøy i realfagsundervisningen. Ønsker du tips om aktiviteter i et tema, trenger du digital førstehjelp, eller står du fast med et problem, så del det med oss, så er vi flere som kan se på dette sammen.

Vi tar gjerne imot ris/ros, og dersom du har noen ideer for å gjøre denne ressursen bedre, er vi veldig takknemlige. Du finner kontaktinfo under siden “Kontakt“.

DigitAbel på besøk i Teknas studio

DigitAbel ble invitert av Tekna til å holde et webinar om bruk av digitale verktøy i matematikkundevisning i grunnskolen. 

DigitAbel – for dypere læring