Kode Python rett i nettleseren

Notater for nybegynnere....m fl

Opprette og bruke variabler

La oss starte med å se litt på variabler som inneholder heltall….stort sett

Pyton
				var1 = 23 # oppretter en variabel som heter "var1", som inneholder heltallet 23
var2 = 2 # oppretter en variabel som .....

var_sum = var1 + var2 # oppretter en ny variabel, og gir den verdien som tilsvarer summen av de to første
var_prod = var1 * var2 # oppretter en ......
print(var_sum) # skriver innholdet av variabelen ut på skjermen
print(var_prod - var_sum) # Hva skriver denne linjen til skjermen?

var_kvot = var1 / var2 # oppretter variabelen "var_kvot", og lar den være verdien av var1 delt på var2. Denne variabelen blir ikke et heltall
print(var_kvot)
			

Variabler kan, som vi ser, inneholde både heltall og desimaltall. Navnet på variablene kan være nesten hva som helst, men det er viktig å unngå navn som python kan forveksle med innebygde funksjoner.  Du kan heller ikke bruke mellomrom i navnet på en variabel.

En variabel kan også inneholde tekst. Da må teksten stå i anførselstegn:

Pyton
				var1 = "Digit" # oppretter en variabel som heter "var1", som inneholder heltallet 23
var2 = "Abel" # oppretter en variabel som .....
print(var1 + var2)

			

Sjekk hva resultatet av denne koden blir 😉

Lister

Det finnes også variabler som kan inneholde mange verdier. Disse kaller vi lister. En liste kan inneholde så mange verdier som du ønsker. La oss legge inn en liste med verdier på skostørrelser i klassen:

Pyton
				sko_str = [44,39,40,37,39,42,45,41,37,39,41,40,40,38,39,43,40,39,37,43]
print(sko_str)

sko_str.sort()
print(sko_str)

print(sko_str[0], sko_str[-1])

print("Antall i lista:", len(sko_str))

			

Her lager vi først en liste, deretter skriver vi den til skjerm.

Så sorterer vi lista, og skriver den til skjerm igjen.

Deretter skriver vi ut den første og siste elementet i lista, som er nummer 0 og nummer -1. Den andre og nest siste ville vært nr 1 og nr -2 osv.

Tilslutt skriver vi ut lengden av lista; len(sko_str).

Vilkår

Det er veldig praktisk å benytte vilkår i programmering. La oss lage et dataprogram som kan bestemme om en person er barn, ungdom eller voksen.

Pyton
				ALDER = 15 # Legg inn alderen du vil sjekke
#---------------------------------------------
if ALDER < 13:
    print("Denne personen er et barn")
elif ALDER < 18:
    print("Denne personen er en ungdom")
else:
    print("Denne personen er en voksen")
			

DigitAbel – for dypere læring