Universet – Naturfag 8-10

Lage modell av solsysystemet i GeoGebra

Det ligger uante muligheter for å animere i Geogebra, og det passer veldig godt til å lage en liten animasjon av hvordan solsystemet vårt ser ut. Vi lager en liten modell, der vi prøver å lage modeller av planetene i riktig størrelse i fohold til hverandre, og avstander skal være i forhold til hverandre.

Et problem med dette er at planetene blir så små at de blir umulige å få øye på. Dette løser vi med å lage en liten zoom-glider, som kan forstørre størrelsen på planetene et antall ganger.

Det kan være lurt å lage et regneark som viser størrelser og avstander først:

Her ser man hvordan målene blir dersom man setter jordas radius til å være 1, dvs at vi deler alle andre mål i solsystemet på 6400. Vi får dermed våre egne størrelser som vi skal tegne inn i Geogebra.

Bare ved å se på størrelsene her, så ser man at størrelsen på planetene er så små i forhold til avstandene, slik at de ikke kommer til å synes. Derfor er det lurt å lage en glider som kan forstørre planetenes radius opptil 1000 ganger.

Under ser du en måte som kan benyttes til å lage en fin modell av solsystemet i Geogebra, og et eksempel på hvordan det kan bli!

DigitAbel – for dypere læring