Lese farger – Naturfag 8-10

Begynn å lese fra venstre til høyre. Hvor lang tid bruker du på å ramse opp alle fargene etter hverandre. Bruk en stoppeklokke og ta tiden:

Hvordan gikk det?

Vel, det interessante kommer ikke helt enda. Skriv ned tiden du brukte på denne utfordringen, og gjør deg klar til neste.

 

 

Denne gangen skal du gjøre akkurat det samme; si hvilken farge det er fra venstre mot høyre. HUSK! DU SKAL SI HVILKEN FARGE DET ER!

…og hvordan gikk det? Ble du forstyrret av at fargene nå var formet som bokstaver?

Det er vanlig å bruke 50-80 prosent mer tid på den andre oppgaven enn på den første.

MEN! Jeg har en oppgave til til deg hvis du vil prøve. En gang til, du skal gjøre akkurat det samme, og husk å ta tiden:

Ser du hva jeg gjorde? Ble det enklere nå?

Forresten…hvilket språk er dette?

DigitAbel – for dypere læring