Drivhuseffekt – Naturfag 8-10

Kan vi benytte programmering til å utforske drivhuseffekt?

Det er klart vi kan!

Den effekten som gjør at temperaturen er såpass stabil og høy på jorda kalles drivhuseffekten. Kort fortalt så fungerer den ved at energirikt lys fra sola blir gjort om til varmestråler når de treffer bakken, og at mye av disse varmestrålene ikke reflekteres tilbake ut i universet. Drivhuseffekten fører derfor til at mer energi fra sola blir værende i vår atmosfære, som varme, enn ellers.

Vi kan utforske denne effekten, ved å lage vårt eget lille drivhus, og måle endringer i temperatur på innsiden og utsiden. Vi kan benytte forskjellig utstyr til dette, men i dette eksemplet så benytter vi micro:bit. Ideelt sett så bør man ha 2 stykker med identisk program slik at vi får så sammenliknbare verdier som mulig.

Programmere micro:bit til å gjøre jobben

Du kan selvfølgelig velge å designe programmet ditt akkurat som du vil, og dette forslaget er bare … et forslag.

Jeg tenker å lage et program som skal logge temperatur et visst antall ganger, med en viss tid mellom hver gang. Jeg vil selv bestemme når den skal begynne å logge, og jeg ønsker å kunne slette loggen når jeg trenger det. På den måten kan jeg først slette loggen, og deretter starte målinger. Det er viktig at ikke loggen slettes automatisk, da det bare fører til at loggen er tom dersom jeg må starte micro:bit’en på nytt.

Du kan velge om du ønsker å benytte deg av blokk-kode eller python-kode. Jeg synes det er fin trening for elever å se på begge deler. Dersom elevene har kodet litt i python tidligere, så er min erfaring at elever stort sett foretrekker tekst-basert. Det blir på mange måter enklere. Vi benytter oss av en utvidelse i programmet som kalles “log”, som gjør det enkelt å lagre data på micro:bit’en, og lett å benytte seg av dataene i ettertid. Denne utvidelsen finnes både som blokker i makecode, og som bibliotek i python.

Vi starter med Python…

Lage en temperatur-logger i Python

Produsenten av micro:bit har laget noen nydelige nettsider som du kan bruke for å programmere micro:bit’en din. Det er bare å gå inn på python.microbit.org, og begynne å kode. Du trenger faktisk ikke en micro:bit engang, da de har emulert en microbit for deg som du kan programmere på. Du trenger selvfølgelig en fysisk micr:bit dersom du skal måle reelle temperaturer ute.

Til høyre ligger et forslag til kode, og under ligger en video der jeg forklarer litt mer om hvordan og hvorfor.

Videoen viser også hvordan du får hentet data fra micro:bit’en og lagt de inn i excel slik at man får utforsket mer.

 

Pyton
				# Konstanter ------------------------------
PAUSE = 1000 # antall millisekunder pause mellom hver måling
ANT = 5 # antall målinger som skal utføres
# -----------------------------------------
from microbit import *
import log

while True:
  if button_a.was_pressed():
    for i in range(ANT):
      log.add({"Temp": temperature()})
      display.scroll(temperature())
      display.scroll(ANT - i - 1)
      sleep(PAUSE)
      display.clear()

  if button_b.was_pressed():
    log.delete()
  
  display.clear()
			
Lage en temperatur-logger i MakeCode

Dersom du ønsker å programmere i MakeCode, så kan du gå inn på makecode.microbit.org og sette igang.

Logikken er den samme. Se gjerne på begge programmene. Hva er likhetene og hva er forskjellene?

Hvilken foretrekker du?

DigitAbel – for dypere læring