Utforske sentralmål og spredningsmål med Excel

La oss se på hvordan vi kan bruke formler i Excel til å se på sentralmål og spredningsmål. Vil noen av disse målene påvirke hverandre.

Vi bruker utviklingen av Eurokursen som grunnlag for tallmateriale. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du finne sentralmål og spredningsmål for de ti siste offentliggjøringer av styringsrenten fra  Norges bank ?

DigitAbel – for dypere læring