Utforske sentralmål og spredningsmål med Python.

La oss se om vi kan lage et forslag til kode som ligger bak flere av funksjonene vi bruker når vi jobber med statistikk i Excel.

Vi ser på gjennomsnitt, median og variasjonsbredde. Det er forskjell på fremgangsmåte når vi skal finne medianen avhengig om det er partall eller oddetall antall observasjoner. Vi forsker litt på det også.

Vi fortsetter å bruke utviklingen av Eurokursen som datamateriale.

Pyton
				#kode som finner gjennomsnitt, median og variasjonsbredde ved oddetall antall observasjoner
kurs = [10.52, 10.85, 11.03, 11.25, 11.76, 11.96, 11.69]
ant = len(kurs)
sum = sum(kurs)

gjennomsnitt = round(sum/ant,2)
print("Gjennomsnittet er :", gjennomsnitt)

kurs.sort()
pos = ant//2
print("Median:",kurs[pos])

min = min(kurs)
max = max(kurs)
var = round(max-min,2)
print("Variasjonsbredden er =", var)
			
Pyton
				# kode som finner median ved partall antall observasjoner
kurs = [10.52, 10.85, 11.03, 11.25, 11.76, 11.96]
ant = len(kurs)

kurs.sort()
pos = ant//2
t1 = kurs[pos]
t2 = kurs[pos -1]
med = (t1 + t2)/2
print("Medianen er =", med)


			
Oppgave til etterarbeid!

Lag et program som finner gjennomsnitt, median og variasjonsbredde på utviklingen av Norges banks 10 siste offentliggjøringer av styringsrenten?

DigitAbel – for dypere læring