Utforske statistikk med Geogebra.

Det er ikke tvil om at Excel og Python er verktøy vi kommer til å bruke mest når vi jobber med statistikk i matematikken. Likevel er det greit å se at Geogebra også kan analysere og behandle data. 

Det kan godt hende du kommer til å bruke denne funksjonen mye i matematikk på videregående skole. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke Geogebra til å finne gjennomsnitt, median, minste høyde, største høyde og antall observasjoner i dette tallmaterialet?

DigitAbel – for dypere læring