Utforske diagrammer med Excel

Regneark og Excel er kanskje det mest brukte verktøyet når det kommer til behandling av datasett og tallmateriale. Det er et hav av muligheter å forske på. 

Eurokursen er noe som har preget nyhetene i Norge den siste iden. Det blir stadig dyrere for nordmenn å feiere i Euro-land, og den norske kronen faller i verdi. Det gjøres ulike grep for å prøve å styrke kronen og heving av lånerenten er en mulig løsning. Vi skal se på utviklingen av Eurokursen siden Januar 2023 og forske på hvordan det er mulig å bruke samme datasett til å styrke ulike synspunkter. Har Euroen blitt veldig mye dyrere den siste tiden, eller er det bare en liten økning?

Oppgave til etterarbeid!

Her er en tabell over de ti siste rentebeslutningene på styringsrenten fra Norges Bank. Kan du lage diagrammer ut i fra samme datasett som viser ulike synspunkter på hvordan styringsrenten har utviklet seg?

Presenter også sentralmål og spredningsmål for datasettet.

DigitAbel – for dypere læring