Lage linjediagram med Excel

La oss se på utviklingen av Eurokursen siden Januar 2023 og forske på hvordan det er mulig å bruke samme datasett til å styrke ulike synspunkter. Har Euroen blitt veldig mye dyrere den siste tiden, eller er det bare en liten økning?

Oppgave til etterarbeid!

Her er en tabell over de ti siste rentebeslutningene på styringsrenten fra Norges Bank. Kan du lage diagrammer ut i fra samme datasett som viser ulike synspunkter på hvordan styringsrenten har utviklet seg?

Presenter også sentralmål og spredningsmål for datasettet.

DigitAbel – for dypere læring