Lage linjediagram med Python

Det er lurt å kunne bruke koding i arbeidet med statistisk materiale. La oss se hvordan vi kan lage diagrammer med Python. 

Vi tar utgangspunkt i tall som viser utviklingen av Eurokursen fra Januar til Juli.

 

Pyton
				from matplotlib import pyplot

tid = ["Januar","Februar","Mars","April","Mai","Juni","Juli"]
kurs = [10.52, 10.85, 11.03, 11.25, 11.76, 11.96, 11.69]

pyplot.plot(tid,kurs)
pyplot.title("Utvikling av Eurokurs Januar-Juli 2023")
pyplot.xlabel("Tid")
pyplot.ylabel("Kurs")
pyplot.show()

			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode som viser utviklingen av styringsrenten som et linjediagram i Python?

For å gjøre det enklere så kan du godt nummerere offentliggjøringene fra 1-10 i stedet for å bruke datoene. 

DigitAbel – for dypere læring