Statistikk 9.trinn

“tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet”

“finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett
 
utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter”

Diagrammer i statistikk

I dagliglivet vil vi møte store mengder med datasett og tallmateriale fra ulike samfunnsområder. Det er viktig at  vi utvikler god kompetanse i å utforske, analysere og selv kunne presentere slike funn. Digitale verktøy er viktig i arbeidet med statistisk materiale, og det er viktig å ha kompetanse i hvordan vi kan utnytte dette på best mulig måte. Hvilke verktøy er best å bruke til det du vil vise, og hvordan har andre brukt verktøy for å fremstille sine funn.

La oss først lage noen diagrammer i Excel og med Python

Sentralmål og spredningsmål i statistikk

Det å kunne si noe om hva som er typisk og sentralt i et sett med data er noe vi skal lære oss. Da er det samtidig viktig å se om det er store forskjeller på de dataene vi observerer.  La oss se på gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde i et tallmateriale. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring