Statistikk 9.trinn

“finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett

“utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter”

 

Vi lager linjediagram
La oss bruke digitale verktøy til å lage linjediagrammer.

Vi finner sentralmål og spredningsmål i statistikk
La oss se på gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde i et tallmateriale. 

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring