Utforske terningspill med Excel

Du og Abel skal spille terning. Dere kaster hver deres terning, og dersom produktet av terningene blir over 10 så får du et poeng, ellers får Abel et poeng. Er dette et rettferdig spill? Vil du stole på at Abel ikke prøver å lure deg?

Med et regneark kan vi både simulere mange spill, og vi kan skaffe oss en god oversikt over utfallsrommet og regne oss frem til den matematiske sannsynligheten.

Oppgave til etterarbeid!

Hvilken sum kan du regne med å få dersom du kaster 5 terninger?

Hva er gjennomsnittet av verdiene på en terning?

Har disse verdiene noe med hverandre å gjøre?

DigitAbel – for dypere læring