Simulere terningspill med Python

Du og Abel skal spille terning. Dere kaster hver deres terning, og dersom produktet av terningene blir over 10 så får du et poeng, ellers får Abel et poeng. Er dette et rettferdig spill?

Vel, om det er rettferdig kan vi utforske ved å simulere veldig mange spill. Hvis vi tester 10 eller 20 ganger, så kan så kan vi få litt tvetydige resultater, men hva hvis vi tester 1000 ganger? Hva med 100 000 ganger?

Pyton
				# Et program som simulerer terningspill
from random import randint

abel = 0 # to variabler som skal telle opp antall seire
meg = 0

for i in range(1000): # gjenta 1000 ganger
  t1 = randint(1, 6) # gi t1 en tilfeldig verdi
  t2 = randint(1, 6)
  produkt = t1 * t2
  
  if produkt > 10:
    meg = meg + 1
  else:
    abel = abel + 1

print("Abel:", abel)
print("Meg:", meg)
			
Oppgave til etterarbeid!

..

DigitAbel – for dypere læring