Pilkast med Geogebra

Vi kan bruke Geogebra til å gjennomføre pilkastene våre. Dersom du ikke har tilgang på dartpiler, treplater på 1×1 meter, beskyttelse til gulv og bakvegg (og medelever) og en vennlig innstilt mattelærer, så er dette kanskje den enkleste måten å gjennomføre forsøket på 😉

Vi lager et kvadrat som er 100×100, og vi lager et rektangel i dette kvadratet som er 1000 stort. Du kan selv bestemme lengde og bredde, men arealet jeg benytter er 1000 (1/10 av det store kvadratet).

Deretter kaster vi og ser hvor mange av kastene våre som treffer rektangelet.

La oss sette igang!

Oppgave til etterarbeid!

Hvor mange punkter er det tegnet inn på figuren under? Kan du finne et matematisk estimat, så du slipper å telle alle?

Estimat….altså en verdi som er sånn cirka riktig.

DigitAbel – for dypere læring