Utforske summen av to terninger med Excel

Hvis man kaster to terninger, og legger sammen verdiene, så kan man få summer fra 2 til 12. Hvor mange utfall vil gi hver sum?

Vel, la oss bruke Excel til å vise alle utfallene, og la oss få regnearket til å telle opp hvor mange utfall som gir hver sum. 

Dette er tett knyttet til begrepet sannsynlighet, og i denne aktiviteten skal vi bevege oss fra oversikt over mulige utfall, utfallenes frekvens og over til sannsynlighet for hvert utfall.

Oppgave til etterarbeid!

I denne aktiviteten har vi sett på muligheten for summen av to terninger. Hva kan vi si om produktet av to terninger? Hva er sannsynligheten for at produktet av to terninger blir større enn 20?

DigitAbel – for dypere læring