Sum av to terninger med Python

Når vi skal utforske terningkast, så vil det være praktisk å kaste veldig mange ganger, og se hvor mange ganger vi ender opp med de forskjellige utfallene. 

La oss lage et program som finner summen av to terninger …. 1000 ganger, så kan vi finne ut hvor mange av de 1000 som gir utfallet vi ønsker.

Dette er en måte å beregne sannsynlighet på, men det er viktig å forstå forskjellen på den matematiske sannsynligheten, og den sannsynligheten vi finner basert på forsøk.

Pyton
				# Et program som finner summen av to terninger, og viser fordelingen av utfallene
from random import randint
ant = 1000
summer = []

for i in range(ant):
    svar = randint(1,6) + randint(1,6)
    summer.append(svar)

for j in range(2,13):
    frekvens = summer.count(j)
    prosent = round(frekvens/ant*100)
    print(j, ":", frekvens, " - ", prosent, "%")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke python til å undersøke utfallsrommet når vi finner summen av tre terninger? Hvilken sum er det størst sannsynlighet for å få?

Hva med fem terninger? Det er kanskje enklere å finne sannsynligheten ved å forsøke enn ved å regne ut algebraisk.

DigitAbel – for dypere læring