Utforske sum av to terninger med Geogebra

Utforske utfall ved sum av to terninger

La oss utforske hva slags utfall vi kan få dersom vi kaster to terninger og finner summen av dem.

Den minste summen vi kan få er 2 (to enere), og den høyeste summen blir 12. Vi kan også få alle hele verdier i mellom. Er det noen summer vi kommer til å få oftere enn andre? Vel, da må vi rett og slett teste dette. Her er en direkte link til tuben som kan sendes til elever for egen utforsking: sum av to terninger – GeoGebra.

La oss bruke Geogebra til å teste dette. Den første filmen viser hvordan vi kan lage en knapp som kaster to terninger og finner summen, og den andre filmen viser hvordan vi kan automatisere mange slike kast, og lage et søylediagram som viser fordelingen av summer.

Vi kan selvfølgelig benytte Geogebra til å finne summen av to terninger flere ganger også, og ikke bare det…vi kan få programmet til å vise oss en fin fordeling av hva disse summene ble, ved å lage et søylediagram. Her er en video som viser hvordan vi kan gjøre dette.

Oppgave til etterarbeid!

La oss bytte ut terningene med 10-sidet terninger, som har verdier fra 1 til 10, og denne gangen bruker vi 3 terninger.

Hva er den mest sannsynlige summen? Hva blir utfallsrommet? Hvor mange kast synes du man trenger for å kunne si noe om sannsynligheten for hvert utfall?

DigitAbel – for dypere læring