Sannsynlighet 9.trinn

“berekne og vurdere sannsyn i statistikk og spel”

“simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å 
bruke programmering”

Hva blir summen av to terninger?
Dersom vi kaster to terninger, og legger sammen verdien på dem, hva blir summen?

Det er ikke lett å si, fordi det kan bli mange svar, men vi kan si noe om sannsynligheten for hver av mulighetene. La oss utforske dette problemet!

Vi kaster pil
Vi tenker oss at vi kaster piler mot en plate. Hva er sansynligheten for å treffe innenfor et bestemt område?

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring