Utforske romgeometri  med Excel

 Vi bruker Excel til å beregne volum av romfigurer. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tabell i Excel som viser volum av en kvadratisk pyramide avhengig av grunnflate og høyde? 

Tips: bruk celleoverskrifter for: sidelengde-grunnflate-høyde-volum.

Husk å bruke formler og cellereferanser.

DigitAbel – for dypere læring