Utforske romgeometri med Python

La oss lage et program som kan regne ut volum av sylinder og kjegle med ulik grunnflate og høyde. 

Pyton
				#Volum av sylinder (V=pi*r*r*h)
pi = 3.14
r = 2
h = 5
V = round(pi*r*r*h,2)
print("Volumet av sylinderen er:",V)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage et program som regner ut volum av denne romfiguren?

DigitAbel – for dypere læring