Utforske romgeometri med Python

Du kan lage mange fine koder i Python som du kan lagre og bruke som en type “formelkalkulator” når du løser oppgaver med hjelpemidler. Da kan du vise mye god kompetanse i modellering og anvendelse, noe som er en viktig del av det du skal lære. På 9. trinn bør du allerede ha en mappe der du har lagret mange nyttige Python-koder som du har skrevet og forstått.

La oss lage forslag til kode som kan regne ut volum av romfigurer med ulik grunnflate og høyde. 

Pyton
#Volum av sylinder (V=pi*r*r*h)
pi = 3.14
r = 2
h = 5
V = round(pi*r*r*h,2)
print("Volumet av sylinderen er:",V)
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode som kan regne ut volum av slike romfigurer?

DigitAbel – for dypere læring