Utforske tredimensjonale figurer med Geogebra

La oss tegne noen tredimensjonale figurer i Geogebra der vi kan forske på ulike sammenhenger. 

Vi starter med å lage ulike todimensjonale grunnflater i grafikkfeltet og ekstruderer til romfigurer ved å gi dem en høyde-dimensjon med en glider. Da kan vi forske på volum og overflateareal. 

Oppgave til etterarbeid!

Bruk Geogebra til å modellere et forslag til volum av denne.

Hva slags grunnflate er det lurt å bruke her?

Kan svaret ditt stemme med vekten på sjokoladen?

DigitAbel – for dypere læring