Romgeometri 9.trinn

“utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer”

Romgeometri
Tredimsnjonale figurer skiller seg fra todimensjonale figurer ved at de har en ekstra dimensjon som igjen gir dem overflateareal og volum.  La oss utforske noen tredimensjonale figurer og se hvordan vi kan bruke digitale verktøy til å forstå formler som gir oss areal og volum.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring