Romgeometri 9.trinn

“utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer”

Utforske volum av sylinder og kjegle
Vi bruker digitale verktøy til å utforske volum av kjegle og sylinder.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring