Lage en pytagoras-kalkulator med Python

Programmering er praktisk for å automatisere små oppgaver, som å regne ut ukjente sider i en rettvinklet trekant. Vi skal her lage en kalkulator som man kan benytte når man trenger den. Husk at det er viktig å lagre fila med beskrivende navn og plassering 😉

Pytagoras’ setning sier at summen av kvadratet av katetene i en rettvinklet trekant er lik kvadratet til hypotenusen. Vi kan skrive det litt mer matematisk:

K^2+K^2=H^2

La oss kode!

 

Pyton
				# Et program som regner ut ukjente sider i en rettvinklet trekant
# Skriv inn kjente verdier - ukjent side skriver du som 0
K1 = 115
K2 = 137
H = 0
#-----------------------
if K1 == 0:
  K1 = (H**2 - K2**2)**0.5
  K1 = round(K1, 2)
  print("Verdien på ukjent katet:", K1)

if K2 == 0:
  K2 = (H**2 - K1**2)**0.5
  K2 = round(K2, 2)
  print("Verdien på ukjent katet:", K2)

if H == 0:
  H = (K1**2 + K2**2)**0.5
  H = round(H, 2)
  print("Verdien på ukjent hypotenus:",H)
			
Oppgave til etterarbeid!

Hva vil det si å opphøye i en halv? Kan du benytte deg av regneregler for potens for å finne ut dette?

Regneregel: a^x \cdot a^y=a^{x+y}

DigitAbel – for dypere læring