Dynamiske rettvinklede trekanter med Geogebra

En ting er å lage algebraiske kalkulatorer, men vi kan jo også lage osss dynamiske rettvinklede trekanter som vi kan benytte som en slags kalkulator.

I figuren til høyre ser du rettvinklede trekanter som er dynamiske. Det vil si at vi kan endre på størrelsen til alle sidene, men de vil alltid være rettvinklede. Dermed kan vi benytte disse figurene til å finne svar på størrelser som vi ellers ville regnet ut algebraisk.

La oss tegne!

Oppgave til etterarbeid!

En kjent sammenheng vi har benyttet oss av i denne oppgaven er noe som heter “Thales teorem”. Hva er Thales teorem? Bruk internett til å finne det ut.

Kan Thales teorem vises algebraisk?

DigitAbel – for dypere læring