Utforske sidelengder i rettvinklet trekant med Excel

Excel kan benyttes til å utforske størrelser i en rettvinklet trekant, og denne gangen så tenkte jeg at vi skal lete etter det som kalles “pytagoreiske tripler”. 

En pytagoreisk trippel er tre naturlige tall der summen av kvadratene til de to minste tallene er lik kvadratet av det største tallet…altså pytagoras sin læresetning. 3-4-5 er derfor en slik trippel, siden 9+16=25.

Hvordan kan vi benytte Excel til å finne flere slike tripler?

Oppgave til etterarbeid!

Klarer du å finne en pytagoreisk trippel der det minste tallet er 81? Hva med 429?

DigitAbel – for dypere læring