Finne pytagoreiske tripler med Python

En pytagoreisk trippel er tre naturlige tall, a, b og c, der a²+b²=c²

Den mest kjente trippelen er 3-4-5, og denne stemmer fordi 9+16=25

La oss se om vi kan benytte oss av Python til å finne pytagoreiske tripler.

Pyton
# Finne pytagoreiske tripler der a o g b er mindre enn 100
teller = 0
for a in range(1,100):
  for b in range(a,100):
    c = (a**2 + b**2)**0.5
    if c == round(c):
      teller = teller + 1
      print(teller,":",a,b,round(c))
Oppgave til etterarbeid!

Hvor mange pytagoreiske tripler er det når a er mellom 1 og 100? Hvor mange mellom 100 og 200? 300 til 400?

Er det hele tiden avtagende? Lag et diagram som viser hvordan antall tripler utvikler seg.

DigitAbel – for dypere læring