Finne pytagoreiske tripler med Python

En pytagoreisk trippel er tre naturlige tall, a, b og c, der
a² + b² = c²

Den mest kjente trippelen er 3-4-5, og denne stemmer fordi
9 + 16 = 25

La oss bruke Python til å finne pytagoreiske tripler.

Pyton
				# Finne pytagoreiske tripler der a o g b er mindre enn 100
teller = 0
for a in range(1,100):
  for b in range(a,100):
    c = (a**2 + b**2)**0.5
    if c == round(c):
      teller = teller + 1
      print(teller,":",a,b,round(c))
			
Oppgave til etterarbeid!

Hvor mange pytagoreiske tripler er det når a er mellom 1 og 100? Hvor mange mellom 100 og 200? 300 til 400?

DigitAbel – for dypere læring