Utforske pytagoras med Geogebra

La oss bruke Geogebra til å vise den pytagoreiske sammenhengen, dvs at kvadratene av katetene tilsammen har samme areal som kvadratet av hypotenusen.

Jeg har her valgt å bytte ut den vanlige setningen K² + K² = H² med a² + b² = c², fordi jeg vil at den skal fungere algebraisk. Katetene kan ha forskjellige verdier, og derfor bør de representeres med forskjellige variabler.

Oppgave til etterarbeid!

Vi har sett at pytagoras sin sammenheng stemmer når vi bruker kvadratet av hver side. Stemmer den også dersom vi benytter oss av halvsirkelen til hver side?

DigitAbel – for dypere læring