Pytagoras 9.trinn

“utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter”

Vi  lager en pytagoras-kalkulator med tre digitale verktøy
La oss bruke digitale verktøy til å finne ukjente sider i rettvinklede trekanter.

Utforske Pytagoras’ setning
La oss utforske hva k² + k² = h² faktisk betyr. Hvordan kan vi benytte forskjellige digitale verktøy til dette? 

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring