Pytagoras 9.trinn

“utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter”

Utforske Pytagoras’ setning
La oss utforske litt hva k²+k²=h² faktisk betyr. Hvordan kan vi benytte forskjellige digitale verktøy til dette? 

Hvordan finne ukjente sider i en rettvinklet trekant
Pytagoras er en av de mest kjente sammenhengene i matematikken, og den danner grunnlaget for flere emner som du kanskje skal jobbe med på videregående eller i studier. Da er det viktig å forstå hva den dreier seg om, og hvordan man kan benytte seg av den. La oss sette igang.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring