Utforske plangeometriske sammenhenger med Excel

Excel er et fantastisk verktøy til å gjøre geometriske beregninger. Når vi har forståelse for hva vil vil vise, så kan vi lage oversiktlige tabeller på en effektiv måte. La oss se hvordan vi kan kombinere utforsking i Geogebra med tabeller i Excel.

Oppgave til etterarbeid!

DigitAbel – for dypere læring