Utforske plangeometriske sammenhenger med Excel

Excel er et fantastisk verktøy til å gjøre geometriske beregninger. Når vi har forståelse for hva vil vil vise, så kan vi lage oversiktlige tabeller på en effektiv måte. La oss se hvordan vi kan kombinere utforsking i Geogebra med tabeller i Excel. Bruk den dynamiske trekanten under og se på ulike grunnlinjer og tilsvarende høyder. 

Vi lager en tabell og beregner areal av samme trekant med tre ulike grunnlinjer og tilsvarende høyder.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en tilsvarende tabell som regner ut høyden i en trekant når du kjenner areal og grunnlinje. 

DigitAbel – for dypere læring