Utforske vinkler i regulære n-kanter med Python

La oss lage en kode som finner vinkelsum og vinkelstørrelse på regulære mangekanter…eller n-kanter om du vil.

Hvis jeg vet hvor mange kanter det er i en n-kant, så kan vi regne ut vinkelsum og vinkelstørrelse automatisk.

La oss legge dette inn i en løkke som regner ut for oss!

Pyton
# Program som regner ut vinkelsum og vinkelstørrelse i regulære n-kanter

for n in range(3,9): # lage en løkke som endrer n fra 3 og opp til 8
  vinkelsum = (n - 2) * 180 # beregne vinkelsum
  vinkel = vinkelsum / n # beregne hver vinkel
  print("-" * 40) # lage skillelinje
  print("Regulær",n, "- kant") # lage en overskrift
  print("Vinkelsum:", vinkelsum) # Vise vinkelsum
  print("Vinkel:", vinkel) # Vise vinkel
  print() # Lage en tom linje 
Oppgave til etterarbeid!

Kan du endre koden i programmet ditt, slik at utskriften til skjerm ser litt mer ut som en tabell, noe ala dette:

DigitAbel – for dypere læring