Utforske vinkler i regulære n-kanter med Python

Tegne regulære n-kanter med Python

Vi kan tegne med python, men vi må benytte oss av et bibliotek som heter “turtle”. Turtle inneholder mange  objekter og funksjoner som vi kan benytte hvis vi bare importerer biblioteket. Turtle har derfor helt egne funksjoner som vi ikke finner i vanlig python.

Koden under viser hvordan man kan benytte python (og turtle) til å tegne regulære mangekanter.

Pyton
				# Tegne regulære n-kanter med Python
from turtle import *

n = 6
side = 100
vinkel = 360 / n

abel = Turtle()
abel.speed(0)
abel.pensize(5)
abel.pencolor("orange")
abel.penup()
abel.goto(-200,-200)
abel.pendown()
abel.fillcolor("blue")

abel.begin_fill()
for i in range(n):
  abel.forward(side)
  abel.left(vinkel)
abel.end_fill()

mainloop()
			

Beregne vinkelstørrelse og vinkelsum med Python

La oss lage en kode som finner vinkelsum og vinkelstørrelse på regulære mangekanter…eller n-kanter om du vil.

Hvis jeg vet hvor mange kanter det er i en n-kant, så kan vi regne ut vinkelsum og vinkelstørrelse automatisk.

La oss legge dette inn i en løkke som regner ut for oss!

Pyton
				# Program som regner ut vinkelsum og vinkelstørrelse i regulære n-kanter

for n in range(3,9): # lage en løkke som endrer n fra 3 og opp til 8
  vinkelsum = (n - 2) * 180 # beregne vinkelsum
  vinkel = vinkelsum / n # beregne hver vinkel
  print("-" * 40) # lage skillelinje
  print("Regulær",n, "- kant") # lage en overskrift
  print("Vinkelsum:", vinkelsum) # Vise vinkelsum
  print("Vinkel:", vinkel) # Vise vinkel
  print() # Lage en tom linje 
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du endre koden i programmet ditt, slik at utskriften til skjerm ser litt mer ut som en tabell, noe ala dette:

DigitAbel – for dypere læring