Utforske vinkler i regulære n-kanter i Geogebra

I Geogebra finnes verktøyet “mangekanter”, men nå ønsker vi å lage mangekanter der alle sider er like lange og alle vinkler er like store. Slike figurer kalles “regulære mangekanter”.

En regulær firkant heter da…”kvadrat” og en regulær trekant kalles “likesidet”.

“n” er et variabelnavn som ofte benyttes i matematikken for å representere et hvilket som helst positivt heltall. Derfor gir det mening å si at vi skal utforske vinkler i regulære n-kanter.

La oss lage en dynamisk figur i Geogebra, der vi kan se både vinkelsum og vinkelstørrelse til en regulær n-kant.

Oppgave til etterarbeid!

I en regulær n-kant så kan hver vinkel være veldig forskjellig, helt avhengig hva n er. Allikevel er det en nedre og øvre grense for hva vinkelen kan være. Kan du finne ut hva disse grensene er?

DigitAbel – for dypere læring