Utforske vinkler i regulære n-kanter med Excel

Excel er et fantastisk verktøy til å gjøre geometriske beregninger. Når vi har forståelse for hva vil vil vise, så kan vi lage oversiktlige tabeller på en effektiv måte. La oss se hvordan vi kan kombinere utforsking i Geogebra med tabeller i Excel.

Oppgave til etterarbeid!

Areal og omkrets av en sirkel endres med radius i sirkelen. Kan du gjøre ferdig tabellen til høyre i Excel? 

DigitAbel – for dypere læring