Utforske plangeometriske sammenhenger med Excel

Excel er et fantastisk verktøy til å gjøre geometriske beregninger. Når vi har forståelse for hva vil vil vise, så kan vi lage oversiktlige tabeller på en effektiv måte. La oss se hvordan vi kan kombinere utforsking i Geogebra med tabeller i Excel.

Oppgave til etterarbeid!

Areal og omkrets av en sirkel avhenger av radius i sirkelen. Kan du gjøre ferdig tabellen til høyre i Excel? Vis hvordan areal om omkrets endrer seg med radius som hele tall mellom 1 og 10. Husk å bruke og vise formler. Lag en dynamisk sirkel med en glider i Geogebra for å sjekke resultatene du får. 

DigitAbel – for dypere læring