Utforske høyder i trekanter med Python

Under ser du en dynamisk trekant, som betyr at du kan endre trekanten slik du vil. Alle tre sidene i trekanten kan defineres som en grunnlinje, men hver grunnlinje vil ha en tilhørende høyde.

La oss benytte python til å utforske arealet av denne trekanten dersom vi benytter oss av alle disse grunnlinjene når vi skal regne ut arealet av trekanten.

Pyton
				#
			
Oppgave til etterarbeid!

kjgkj,jhgj

Pyton
				#
			

DigitAbel – for dypere læring