Utforske plangeometriske sammenhenger med Python

La oss lage en kode som finner vinkelsum og enkeltvinkler i regulære mangekanter. Her bør vi bruke løkker for å lage en effektiv kode.

Vi skal også se hvordan vi bruke turtle- biblioteket til å skrive en kode som tegner disse regulære mangekantene. 

Pyton
#kode som regner ut vinkelsum og enkeltvinkler i en regulær mangekant(3-10 kant)
for n in range(3,11):
  vinkel_sum = (n-2)*180
  vinkel = round(vinkel_sum/n,1) 
  print(n,"kant: vinkelsum:",vinkel_sum, "Enkeltvinkel:",vinkel)

#----------------------------
#kode som tegner regulære mangekanter i turtle
from turtle import*
n = 8
for i in range(n):
  fd(100)
  lt(360/n)Oppgave til etterarbeid!

Areal og omkrets av en sirkel avhenger av radius i sirkelen. Lag en kode som skriver ut areal og omkrets av en sirkel. Vis hvordan areal om omkrets endrer seg med radius som hele tall mellom 1 og 10. Bruk et annet verktøy(Excel,Geogebra) til å sjekke resultatene dine. 

Pyton
#tips: opphøye i andre feks: 5^2
print(5**2)

DigitAbel – for dypere læring