Utforske plangeometriske figurer med Geogebra

La oss tegne noen figurer i Geogebra der vi kan forske på ulike sammenhenger.

  • Vi ser på grunnlinjer og høyder i trekanter og hvordan de størreslsene påvirker areal og omkrets.
  • Vi utforsker areal av et trapes ved å dele opp figuren og rotere.
  • Vi utforsker regulære mangekanter og ser hvordan antall unike trekanter i mangekanten har en sammenheng med vinkelsum og enkeltvinkler i mangekanten.
Oppgave til etterarbeid!

Lag en geometrisk figur (feks: rektangel, kvadrat,sirkel) og bruk den til å  vise hvordan areal og omkrets påvirkes av andre størrelser (feks: lengde, bredde, radius).

DigitAbel – for dypere læring