Utforske høyden i trekanter med Geogebra

Formelen for areal av en trekant er:

A=\frac{g \cdot h}{2}

Men, hva er egentlig en grunnlinje og hva er høyde? Har en trekant bare en grunnlinje? Hvordan skal man vite hvilken side som er grunnlinjen?

La oss utforske hvorfor man kan si at en trekant kan ha tre forskjellige grunnlinjer, med tre tilhørende høyder. 

Oppgave til etterarbeid!

Bruk tegningen som du har i Geogebra, og regne ut arealet av trekanten på 3 forskjellige måter i CAS

  • Hvordan stemmer arealet du regner ut med det virkelige arealet? Er det nøyaktig?
  • Prøv å bruke navn på linjestykker i CAS. Blir det mer nøyaktig?

DigitAbel – for dypere læring