Plangeometri 9.trinn

“utforske egenskapene ved ulike polygoner “

utforske og argumentere for hvordan det å endre forutsetninger i geometriske problemstillinger påvirker løsninger”

Plangeometri
Når vi skal utforske plane figurer eller todimensjonale figurer så er det igjen en stor fordel å benytte seg av mulighetene i digitale verktøy. La oss utforske noen todimensjonale geometriske figurer. Vi ser på ulike sammenhenger, endrer litt på noen forutsetninger og ser hvordan det påvirker ulike egenskaper ved figurene. 

Vinkler i regulære n-kanter (mangekanter)
La oss utforske vinkler og summen av vinkler i regulære mangekanter. Er det en sammenheng mellom vinkelsum og antall kanter, og hva betyr det for størrelsen til hver enkelt vinkel.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring