Plangeometri 9.trinn

“utforske egenskapene ved ulike polygoner “

utforske og argumentere for hvordan det å endre forutsetninger i geometriske problemstillinger påvirker løsninger”

Utforske høyder i trekanter
Hva er egentlig en grunnlinje og en høyde? La oss utforske A=\frac{g\cdot h}{2} 

Utforske vinkel og vinkelsum i regulære n-kanter
La oss utforske vinkler og summen av vinkler i regulære mangekanter. Er det en sammenheng mellom vinkelsum og antall kanter, og hva betyr det for størrelsen til hver enkelt vinkel.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring