Utforske geometriske mønster med Excel

La oss bruke Excel til å lage en tabell som viser antall baller i stabelen med golfballer.

Det totale antallet vil jo avhenge av antall etasjer, og hver etasje består av et kjent figurtall.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke Excel til å beskrive utviklingen av dette mønsteret? (Figur 1 består av 3 små kvadrater.)

DigitAbel – for dypere læring