Utforske geometriske mønster med Python

Profesjonelle golfspillere liker å stable golfballene i et pyramide-mønster når de skal trene. 

Ballene stables i etasjer med 1 ball i øverste etasje. 4 i neste etasje, så 9 baller og så videre.

La oss bruke Python til å lage en kode som kan regne ut antall baller totalt i pyramiden. Kan vi lage en formel for hver etasje og vise hvordan dette utvikler seg?

Pyton
				# n = antall etasjer
n = 5
ant = 0
for i in range(1,n+1):
    ant = ant + i*i
print(ant)
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en kode i Python som finner antall små kvadrater i en hvilken som helst figur som følger dette geometriske mønsteret? (Figur 1 består av 3 små kvadrater).

DigitAbel – for dypere læring