Utforske geometriske mønster med Geogebra

La oss bruke Geogebra til å tegne disse geometriske figurene.  Vi bruker regulære mangekanter.

  • Hvordan utvikler arealet av figurene seg?
  • Hva blir arealet av rammen på figurene?
  • Hvordan vil figur nr 4 se ut?
  • Klarer vi å representere dette mønsteret ved å  lage bare en dynamisk figur med en glider?
Oppgave til etterarbeid!

Bruk Geogebra til å lage ditt eget geometriske mønster. 

Hvordan skal mønsteret utvikle seg? 

La en medelev prøve å utforske og beskrive utviklingen.

DigitAbel – for dypere læring