Geometriske mønster 9.trinn

“Beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre”

Geometriske mønster
I matematikken vil vi kunne oppdage mønster i både tall og figurer.  Det er mye god matematisk læring i å kunne se og  forstå utviklingen og sammenhengen i figur- og tallmønster.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring