Geometriske mønster 9.trinn

“Beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre”

Utforske geometriske mønster med kvadrattall
La oss bruke kvadrattall til å finne flere geometriske mønster.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring