Utforske formlikhet og kongruens med Excel

La os bruke Excel til å finne forholdet mellom samsvarende sider i formlike mangekanter. Vi lager en tabell hvor vi kan finne ukjente sidelengder ved å bruke forholdstallet.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke Excel til å finne forholdstall og gjøre beregninger med disse formlike mangekantene? 

Stemmer det med målene på figurene?

DigitAbel – for dypere læring