Utforske formlikhet og kongruens med med Python

Når vi skal finne ukjente sider i formlike figurer så er det jo moro å ha skrevet sin egen kode i Python som gjør jobben.

Pyton
AC = 5.73 #lengden av en side i den ene mangekanten
EF = 8.59 #lengden av en samsvarende side i den formlike mangekanten
f = round(EF/AC,1) # f blir forholdet mellom samsvarende sider i de formlike mangekantene
DE = round(6.6*f,1) # DE er en ukjent side i en den største mangekanten
print(DE)
Oppgave til etterarbeid!

Skriv en kode i Python som du forstår og som du kan lagre og bruke til beregninger av ukjente sider i formlike mangekanter.

DigitAbel – for dypere læring