Finne avstand over elva med Python

Du står på siden av Glomma og lurer på hvor langt det er over. La oss finne ut hvordan vi kan beregne hvor langt det er over, uten å bli våte.

Først må vi ta ut noen punkter på den siden vi står, og måle avstander mellom disse punktene. Deretter kan vi beregne avstanden med denne informasjonen.

På bildet under ser du hvordan jeg har valgt meg et punkt på andre siden av elven (B), slik at “linjen” over elva står normalt på punktet. Deretter lager jeg et nytt punkt litt til siden og sikter på det samme punktet. Du ser punktene og nødvendige mål på bildet under.

La oss benytte Python til å beregne avstanden!

Pyton
				# Bruke formlikhet til å finne avstanden over elven
forhold_1 = round(100 / 78.95, 3)

# avstand over elven: x
for x in range(20, 400):
    forhold_2 = round((x + 40) / x, 3)
    if forhold_1 == forhold_2:
        print(x)
			
Oppgave til etterarbeid!

Ta en tur ut, og finn et sted der du kan finne en avstand på denne måten. Bruk gjerne skritt-mål, og dersom du er usikker på lengden av skrittene dine, så teller du bare antall skritt, og benytter det i utregning og svar.

DigitAbel – for dypere læring